DITT EGET KRAFTVERK

I samarbeid med tyske spesialister innen solcelle- og batteriteknologi har vi utviklet et «kraftverk»-konsept som skal optimalisere strømbruk og strømtilførsel til din bolig i fremtiden.

Konseptet består av en «energy manager» og et litium batteri.

 

SunNet_brosjyre_LIGNATEC-2

BATTERIETS EGENSKAPER

Det er ikke bare solceller som er viktig for å optimalisere tilgangen til fornybar energi.

Når vi installerer solceller bør vi lagre soleAnergien når vi har overskudd fra solcellene. Denne energien benyttes senere på dagen ved behov. Har vi ikke tilgang på solenergi vil batteriet lagre energi fra nett selskapet. På den måten kan vi unngå å bruke mye strøm på et bestemt tids rom (unngå høy effekt).

Konklusjon: Batteriet henter solenergi og energi fra nettselskapet.

Vi har vært opptatt av sikkerhet når vi har utviklet batteriet. Derfor er vår teknologi basert på lav spenning – 24 V. Samtidig er det viktig at batteriet har nordiske klimaegenskaper. Vi har derfor isolert batteriet til å tåle helt ned til minus 25 grader.

Batteriets levetid er minimum 20 år.

Batteriet kan kobles på en hurtiglader til el-bil.

BALANSERT STRØMBRUK

Batteriet kan hente energi fra solcelleanlegget og ved behov fra energiselskapet. På den bakgrunn vil strømbruken bli «balansert».
Når du skal bruke mye strøm, for eksempel på ettermiddagen – er batteriet fylt opp enten fra solcellene eller fra energiselskapet.
Da vil du unngå høy effekt og for fremtiden vil dette ha betydning for nettleie-kostnaden.

ENERGY MANAGER

gruppe-energy

Systemet har en egen «Energy Manger» som styrer energistrømmen mellom solenergien – batteriet og direkte forbruk i huset. «Energy Manager» sikrer at du bruker så mye solenergi som mulig i huset. Det er mest lønnsomt å bruke solenergien selv.

Vår «Energy Manager» vil også være med å styre strøm bruken i huset. Dette for å unngå høy effekt og benytte strøm i løpet av dagen ved inntak av mye sol energi. Vi kan for eksempel sette på vaskemaskinen via mobiltelefonen/PC/iPad hvis vi har fullt batteri. Da unngår vi å selge strøm og heller bruke den selv. Vi betaler ca. kr. 1,- for strøm vi bruker og ca. 20 øre for strøm som vi selger.

I fremtiden vil dette systemet være viktig for å balansere strømbruken og unngå høy effekt.

EKSEMPEL PÅ INSTALLASJONSLØSNING