skip to Main Content

Batteri

En solcelleløsning med batteri som lagringsenhet gir en mer komplett løsning. Du vil ha flere muligheter til å kunne styre strømforbruket ditt ved å optimalisere lagring og forbruk. I tillegg vil det i fremtiden komme mer effektive og brukervennlige forvaltningssystemer hvor batteri vil kunne bli en sentral styringsenhet for å senke og optimalisere energiutgiftene dine. Dataene et slikt system vil basere seg på vil kunne styre energiforbruket ditt ut i fra optimal bruk i forhold til peaktopper, vær og prisutvikling på kraftmarkedet. Det vil gjenkjenne bruksmønsteret ditt og optimalisere alle styringsenheter, med batteri som en sentral del av systemet.

Category: Batteri

Sun-Net bruker batteri fra leverandøren BYD (Build Your Dreams). Dette er en av de største batterileverandørene på litium-batteri i verden. BYD har kommet langt på lagring av elektrisitet og leverer blant annet EL-biler, EL-busser, EL-tog, EL-trucker osv. De har blant annet levert batteri til mange av EL-bussene i Norge.

Category: Batteri

Batteri er en måte å lagre den produserte strømmen din. Strømmen kan lagres når det ikke brukes, istedenfor å sende denne inn på strømnettet lagres overskuddsstrømmen i batteriet. Når du bruker mye energi hjemme kan strømmen fra det oppladde batteriet benyttes.

Category: Batteri

Generelt

En måte å finne ut av dette på er å sjekke strømregningene dine de siste årene for å se hvor mye strøm du bruker i løpet av et år. Ut i fra det kan du finne behovet ditt og vi kommer med en anbefaling på hvor mye solceller du bør ha på taket ditt. Legger du for mye solceller uten batteribank, ender du opp med å sende mye ut igjen på nettet. Det lønner seg å bruke den produserte strømmen selv og dermed anbefaler vi ikke å legge et for stort anlegg uten batteribank.

Category: Generelt

Solcellene blir plassert ut i fra hvor mye plass du har på taket, hvilke hindringer du har på taket og hva som er behovet ditt. I tillegg tar vi hensyn til himmelretningene takene dine vender mot. Vi legger ikke solceller mot nord. Dersom du føler at plasseringen av solcellene ikke er utført på en måte som gir maksimal effekt kan dette ha med at det ikke passer til våre pakker eller at det ikke er lønnsomt å legge mer solceller.

Category: Generelt

Vi bruker PVGIS som standard program når vi estimerer produksjonen i kWt. Denne tjenesten tar hensyn til klimadata, solinnstråling og noe skyggelegging. Ved mer omfattende prosjekter brukes PVSOL, som er et mer detaljert program.

Category: Generelt

kWt er måleenheten til produksjonen av solcelleanlegget. Dette er det strømmen som brukes i huset blir målt i. Når Wp blir omgjort til kWt sier vi at på Sør- og Østlandet gir 1000 Wp mot sør maksimalt 1000 kWt i året, mens det mot øst og vest gir maksimalt 800 kWt i året. I andre landsdeler gir det mot sør maksimalt 800-900 kWt i året og mot øst og vest 600-700 kWt i året. En mer detaljert estimert årlig verdi gis ved prosjektering.

Category: Generelt

Wp er effekten solcellene blir målt i. Solteglen har en merkeeffekt på 9 Wp, mens solsteinen har en merkeeffekt på 12 Wp. Et ordinært panel, slike som vi bruker på solboksen har en merkeeffekt på 310 Wp eller 315 Wp. 1000 Wp er 1 kWp. Normal installasjon på et bolighus er 6-9 kWp.

Category: Generelt

Hva inngår i pakkeprisene?

Du må ikke velge en pakke, men pakkene våre er laget slik at systemet blir optimalt både med tanke på pris og effekt. Disse pakkene er laget for å passe bra til det norske 230-IT-nettet. Dersom du ønsker et annet tilbud utenfor pakkene våre vil det være en ekstra kostnad på prosjektering på 2500,- og produktprisene vil være høyere enn dersom du velger en pakke.

 • Solboks bestående av:
  • Prefabrikkert konstruksjon
  • Prefabrikkert ballast
  • Prefabrikkert kabler
  • Paneler 310/315 Wp fra BYD
 • Inverter
 • Montering og EL-arbeid.
 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Inverter

Den ansvarlige for det elektriske anlegget, altså den autoriserte elektrikeren søker nettleverandør.

Category: Inverter

Inverteren monteres og kobles av en autorisert elektriker.

Category: Inverter

Sun-Net bruker Kostal og Ginlong Solis invertere. Hvilken inverter som brukes til ditt anlegg velges ut i fra hvilke nett du har og hvilken type anlegg du ønsker (batteri eller ikke batteri).

Category: Inverter

Husstander er tilknyttet strømnettet gjennom den lokale nettleverandøren. I Norge benyttes det flere typer nettsystemer for å knytte husstander opp mot strømnettet: 400 V TN og 230 V IT/TT. Inverteren som velges til ditt soltak må være kompatibel med nettsystemet – derfor må nettsystem velges i priskalkulatoren på vår hjemmeside.

Dersom det er i tvil om hvilket nettsystem du har i din husstand anbefales det å gjøre følgende:

 • Sjekk sikringsskapet. I mange tilfeller vil det fremgå av merking av hovedsikring eller kursfortegnelse hvilket nettsystem som brukes.
 • Kontakt din nettleverandør. Dersom nettsystem ikke går frem av merking i sikringsskapet må du kontakte din nettleverandør for endelig avklaring.
Category: Inverter

Prosjektering og pris

Sun-Net har egen serviceavtale som blir tilbudt ved kjøp av anlegg. I serviceavtalen er det inkludert årlig overvåkning og feilsøking av anlegget hvor Sun-Net sjekker at anlegget fungerer som det skal hvert år. Dersom det er feil på anlegget forårsaket av produktene Sun-Net har levert eller installasjon gjort av Sun-Net eller i henhold til manualer/leggeanvisninger gitt av Sun-Net vil Sun-Net besøke kunden og fikse problemet. Dette har en kostnad på 999,- i året.

Prosjektering utenom pakkeprisene koster 3000,-. Ofte vil slike prosjekteringer kreve en del arbeid.

Det er primært det som vises på hjemmesiden som er produktene vi tilbyr. Dersom du har henvendelser angående andre produkter som ikke vises på hjemmesiden kan du ta kontakt. Dersom vi har mulighet til å tilby dette produktet vil det bli en høyere prosjekteringskostnad på dette prosjektet.

Du må ikke velge en pakke, men pakkene våre er laget slik at systemet blir optimalt både med tanke på pris og effekt. Disse pakkene er laget for å passe bra til det norske 230-IT-nettet. Dersom du ønsker et annet tilbud utenfor pakkene våre vil det være en ekstra kostnad på prosjektering på 2500,- og produktprisene vil være høyere enn dersom du velger en pakke.

 • Solboks bestående av:
  • Prefabrikkert konstruksjon
  • Prefabrikkert ballast
  • Prefabrikkert kabler
  • Paneler 310/315 Wp fra BYD
 • Inverter
 • Montering og EL-arbeid.
 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Ved kjøp av prosjektering vil du få en skisse av taket ditt. På denne skissen er lagt inn antall solstein, antall ordinære takstein og hindringer som er i veien for å legge takstein. Du vil også få en estimert årlig produksjon av anlegget i kWt.

Underveis blir det gjort justeringer ut i fra ny informasjon o.l. Når alle justeringene er gjort og snekkeren kan bekrefte at alt stemmer med virkeligheten vil det bli laget en kabelplan.

Til slutt sitter du igjen med en skisse av taket med solstein og kabler. En estimert årlig produksjon i kWt. En plan på hvor kablene skal gå. Datablader, leggeanvisninger og manualer som viser hvordan spesifikasjoner og funksjoner av systemet.

Solboks

 • Solboks bestående av:
  • Prefabrikkert konstruksjon
  • Prefabrikkert ballast
  • Prefabrikkert kabler
  • Paneler 310/315 Wp fra BYD
 • Inverter
 • Montering og EL-arbeid.

Produktgarantien på solcellepanelene er 10 år, med en effektgaranti på 80 % etter 25 år.

Category: Solboks

En installasjon tar ca. 1 dag, inkludert elektroarbeid.

Category: Solboks

Produktet blir transport og heises på taket.

Category: Solboks

Solcellepanelene blir levert av BYD (Build Your Dreams), samme selskap som leverer batteriene våre.

Category: Solboks

I pakkeprisen for solboks er det inkludert 5 eller 10 solbokser. En solboks er bestående av 4 solcellemoduler, konstruksjon som festes til de 4 modulene og ballast som festes i konstruksjonen i forhold til behov.

Category: Solboks

Solboksen er prefabrikkert før den sendes til kunde. Prefabrikkeringen består av at 4 og 4 paneler festes sammen i en festeanordning med ballast og kabeltilkoblinger mellom panelene. Deretter pakkes solboksene i trekasser og transporteres og heises opp på taket til kunde. Installasjonen på taket er 10-20 % av tiden en vanlig solcelleinstallasjon ville tatt. Det eneste som skal gjøres på taket til kunden er koblinger mellom boksene og trekking av kabel til inverter og inn i strømskap. Dette tar ca. 1 dag.

Category: Solboks

Solboksen blir montert av elektriker. Dette er et høyvoltsystem og hele prosessen blir gjort av elektriker.

Category: Solboks

Så lenge manualer og leggeanvisninger er fulgt vil Sun-Net være ansvarlige ved feil i systemet. Utenforliggende årsaker som nettverket i huset, feil lekteavstand på taket osv. vil ikke være Sun-Net sin feil og det vil da være de som har gjort dette arbeidet som står ansvarlig for feilen. Mer informasjon om dette i kjøpskontrakt og serviceavtale.

Categories: Solboks, Solstein, Soltegl

Solstein

 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Categories: Solstein, Soltegl

Så lenge manualer og leggeanvisninger er fulgt vil Sun-Net være ansvarlige ved feil i systemet. Utenforliggende årsaker som nettverket i huset, feil lekteavstand på taket osv. vil ikke være Sun-Net sin feil og det vil da være de som har gjort dette arbeidet som står ansvarlig for feilen. Mer informasjon om dette i kjøpskontrakt og serviceavtale.

Categories: Solboks, Solstein, Soltegl

Solsteinen har en produktgaranti på 10 år og en effektgaranti på 80 % etter 25 år.

Category: Solstein

Dersom det er en pipe eller lignende som skygger, vil vi så lenge dette er mulig ikke legge solstein nærheten av dette, ettersom det blir mindre effekt i skygge Solsteinen er parallellkoblet og vil dermed ikke påvirkes av skygge på lik linje som et seriekoblet solcelleanlegg. Dersom en solstein får skygge på seg vil det ikke påvirke de andre solsteinene, produksjonen vil være som tidligere, med unntak av den ene solsteinen som har skygge på seg.

Category: Solstein

Hver kabelkobling har en diode og en sikring. Begge disse utløses dersom det skulle skje noe galt med systemet. Dermed vil det ved feil være veldig brannsikkert. I tillegg er det lavvoltstrøm på taket. Volten er så lav at man nærmest ikke blir påvirket dersom man skulle få noe elektrisk mot kroppen.

Categories: Solstein, Soltegl

Dersom en solstein skulle slutte å fungere på grunn av skade vil ikke dette påvirke de andre solsteinene. Solsteinene er parallelkoblet og ikke seriekoblet. Det betyr at hver solstein er selvstendig og blir ikke påvirket av de andre solsteinene, slik som ved seriekobling.

Category: Solstein

Solsteinen er en betongtakstein. Integrert i denne betongtaksteinen er det solceller. En solcelle er en veldig tynn disk, lagd av materialet silisium og er rundt 10 x 10 cm i størrelse (det er kalt mono- eller multicrystalline silisium solcelle). I fronten og på baksiden er det festet kontaktbånd som sprer sollyset som generes i cellene utover i panelet. Silisiumet er utvunnet fra kvikk sand, som blir naturlig til i jorda. Solsteinen er integrert med monocrystalline solcelle.

Category: Solstein

Leveransen skjer på samme måte som Skarpnes leverer sine taksteiner. Det transporteres til byggeplass og løftes opp på taket. Se Skarpnes sine leggeanvisninger for mer informasjon.

Categories: Solstein, Soltegl

Hvert tilbud inkluderer Solstein, ordinære flate betongtakstein, halvstein, mønestein, møneskruebrakett, mønebånd, stormklipps, fuglesperre, kabler, PV-booster, inverter, oppløft og transport.

Category: Solstein

Kabelen fra taket trekkes ned igjennom taket til PV-booster. PV-boosteren skal være så nærme taket som mulig. Derifra trekkes kabelen til teknisk rom med inverter. Kabelen kobles i inverteren og til strømskapet.

Categories: Solstein, Soltegl

Ja, prosessen med å legge kabler, samt koble til solsteinen til kablene er ca. 8-10 timer ekstra arbeid. I tillegg er det en dags jobb for elektriker.

Category: Solstein

Ja, det legges ordinære takstein på steder hvor det er slike hindringer. Sun-Net tar hensyn til dette under prosjekteringen, dersom dette er oppgitt.

Categories: Solstein, Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med solstein. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Category: Solstein

Selve solsteinen kan snekkeren legge. Sun-Net leverer også en PV-booster, denne omformer lavvoltstrøm til høyvoltstrøm. Elektrikeren gjør resten av arbeidet.

Category: Solstein

Soltegl

 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Solteglen har en produktgaranti på 5 år og en effektgaranti på 80 % etter 25 år.

Category: Soltegl

Dersom det er en pipe eller lignende som skygger, vil vi så lenge dette er mulig ikke legge soltegl nærheten av dette, ettersom det blir mindre effekt i skygge. Solteglen er parallellkoblet og vil dermed ikke påvirkes av skygge på lik linje som et seriekoblet solcelleanlegg. Dersom en soltegl får skygge på seg vil det ikke påvirke de andre solteglene, produksjonen vil være som tidligere, med unntak av den ene solteglen som har skygge på seg.

Category: Soltegl

Dersom en soltegl skulle slutte å fungere på grunn av skade vil ikke dette påvirke de andre solteglene. Solteglen er parallelkoblet og ikke seriekoblet. Det betyr at hver soltegl er selvstendig og blir ikke påvirket av de andre solteglen, slik som ved seriekobling.

Category: Soltegl

Solteglen er en teglstein. Integrert i denne teglsteinen er det solceller. En solcelle er en veldig tynn disk, lagd av materialet silisium og er rundt 10 x 10 cm i størrelse (det er kalt mono- eller multicrystalline silisium solcelle). I fronten og på baksiden er det festet kontaktbånd som sprer sollyset som generes i cellene utover i panelet. Silisiumet er utvunnet fra kvikk sand, som blir naturlig til i jorda. Solsteinen er integrert med monocrystalline solcelle.

Category: Soltegl

Hvert tilbud inkluderer Soltegl, ordinære domino sort finesse glasert, halvstein, mønestein, møneskruebrakett, mønebånd, stormklipps, fuglesperre, kabler, PV-booster, inverter, oppløft og transport.

Category: Soltegl

Ja, prosessen med å legge kabler, samt koble til solteglen til kablene er ca. 8-10 timer ekstra arbeid. I tillegg er det en dags jobb for elektriker.

Category: Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Category: Soltegl

Selve solteglen kan snekkeren legge. Sun-Net leverer også en PV-booster, denne omformer lavvoltstrøm til høyvoltstrøm. Elektrikeren gjør resten av arbeidet.

Category: Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Categories: Solstein, Soltegl

Så lenge manualer og leggeanvisninger er fulgt vil Sun-Net være ansvarlige ved feil i systemet. Utenforliggende årsaker som nettverket i huset, feil lekteavstand på taket osv. vil ikke være Sun-Net sin feil og det vil da være de som har gjort dette arbeidet som står ansvarlig for feilen. Mer informasjon om dette i kjøpskontrakt og serviceavtale.

Categories: Solboks, Solstein, Soltegl

Hver kabelkobling har en diode og en sikring. Begge disse utløses dersom det skulle skje noe galt med systemet. Dermed vil det ved feil være veldig brannsikkert. I tillegg er det lavvoltstrøm på taket. Volten er så lav at man nærmest ikke blir påvirket dersom man skulle få noe elektrisk mot kroppen.

Categories: Solstein, Soltegl

Leveransen skjer på samme måte som Skarpnes leverer sine taksteiner. Det transporteres til byggeplass og løftes opp på taket. Se Skarpnes sine leggeanvisninger for mer informasjon.

Categories: Solstein, Soltegl

Kabelen fra taket trekkes ned igjennom taket til PV-booster. PV-boosteren skal være så nærme taket som mulig. Derifra trekkes kabelen til teknisk rom med inverter. Kabelen kobles i inverteren og til strømskapet.

Categories: Solstein, Soltegl

Ja, det legges ordinære takstein på steder hvor det er slike hindringer. Sun-Net tar hensyn til dette under prosjekteringen, dersom dette er oppgitt.

Categories: Solstein, Soltegl

Load More

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.