skip to Main Content

Solstein

 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Categories: Solstein, Soltegl

Så lenge manualer og leggeanvisninger er fulgt vil Sun-Net være ansvarlige ved feil i systemet. Utenforliggende årsaker som nettverket i huset, feil lekteavstand på taket osv. vil ikke være Sun-Net sin feil og det vil da være de som har gjort dette arbeidet som står ansvarlig for feilen. Mer informasjon om dette i kjøpskontrakt og serviceavtale.

Categories: Solboks, Solstein, Soltegl

Solsteinen har en produktgaranti på 10 år og en effektgaranti på 80 % etter 25 år.

Category: Solstein

Dersom det er en pipe eller lignende som skygger, vil vi så lenge dette er mulig ikke legge solstein nærheten av dette, ettersom det blir mindre effekt i skygge Solsteinen er parallellkoblet og vil dermed ikke påvirkes av skygge på lik linje som et seriekoblet solcelleanlegg. Dersom en solstein får skygge på seg vil det ikke påvirke de andre solsteinene, produksjonen vil være som tidligere, med unntak av den ene solsteinen som har skygge på seg.

Category: Solstein

Hver kabelkobling har en diode og en sikring. Begge disse utløses dersom det skulle skje noe galt med systemet. Dermed vil det ved feil være veldig brannsikkert. I tillegg er det lavvoltstrøm på taket. Volten er så lav at man nærmest ikke blir påvirket dersom man skulle få noe elektrisk mot kroppen.

Categories: Solstein, Soltegl

Dersom en solstein skulle slutte å fungere på grunn av skade vil ikke dette påvirke de andre solsteinene. Solsteinene er parallelkoblet og ikke seriekoblet. Det betyr at hver solstein er selvstendig og blir ikke påvirket av de andre solsteinene, slik som ved seriekobling.

Category: Solstein

Solsteinen er en betongtakstein. Integrert i denne betongtaksteinen er det solceller. En solcelle er en veldig tynn disk, lagd av materialet silisium og er rundt 10 x 10 cm i størrelse (det er kalt mono- eller multicrystalline silisium solcelle). I fronten og på baksiden er det festet kontaktbånd som sprer sollyset som generes i cellene utover i panelet. Silisiumet er utvunnet fra kvikk sand, som blir naturlig til i jorda. Solsteinen er integrert med monocrystalline solcelle.

Category: Solstein

Leveransen skjer på samme måte som Skarpnes leverer sine taksteiner. Det transporteres til byggeplass og løftes opp på taket. Se Skarpnes sine leggeanvisninger for mer informasjon.

Categories: Solstein, Soltegl

Hvert tilbud inkluderer Solstein, ordinære flate betongtakstein, halvstein, mønestein, møneskruebrakett, mønebånd, stormklipps, fuglesperre, kabler, PV-booster, inverter, oppløft og transport.

Category: Solstein

Kabelen fra taket trekkes ned igjennom taket til PV-booster. PV-boosteren skal være så nærme taket som mulig. Derifra trekkes kabelen til teknisk rom med inverter. Kabelen kobles i inverteren og til strømskapet.

Categories: Solstein, Soltegl

Ja, prosessen med å legge kabler, samt koble til solsteinen til kablene er ca. 8-10 timer ekstra arbeid. I tillegg er det en dags jobb for elektriker.

Category: Solstein

Ja, det legges ordinære takstein på steder hvor det er slike hindringer. Sun-Net tar hensyn til dette under prosjekteringen, dersom dette er oppgitt.

Categories: Solstein, Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med solstein. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Category: Solstein

Selve solsteinen kan snekkeren legge. Sun-Net leverer også en PV-booster, denne omformer lavvoltstrøm til høyvoltstrøm. Elektrikeren gjør resten av arbeidet.

Category: Solstein

Load More

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.