skip to Main Content

Soltegl

 • Takstein med solceller
 • Ordinære takstein
 • Halvstein
 • Mønestein
 • Møneskruebrakett
 • Mønebånd
 • Stormklipps
 • Fuglesperre
 • Kabler
 • PV-booster
 • Inverter
 • Oppløft og transport

Solteglen har en produktgaranti på 5 år og en effektgaranti på 80 % etter 25 år.

Category: Soltegl

Dersom det er en pipe eller lignende som skygger, vil vi så lenge dette er mulig ikke legge soltegl nærheten av dette, ettersom det blir mindre effekt i skygge. Solteglen er parallellkoblet og vil dermed ikke påvirkes av skygge på lik linje som et seriekoblet solcelleanlegg. Dersom en soltegl får skygge på seg vil det ikke påvirke de andre solteglene, produksjonen vil være som tidligere, med unntak av den ene solteglen som har skygge på seg.

Category: Soltegl

Dersom en soltegl skulle slutte å fungere på grunn av skade vil ikke dette påvirke de andre solteglene. Solteglen er parallelkoblet og ikke seriekoblet. Det betyr at hver soltegl er selvstendig og blir ikke påvirket av de andre solteglen, slik som ved seriekobling.

Category: Soltegl

Solteglen er en teglstein. Integrert i denne teglsteinen er det solceller. En solcelle er en veldig tynn disk, lagd av materialet silisium og er rundt 10 x 10 cm i størrelse (det er kalt mono- eller multicrystalline silisium solcelle). I fronten og på baksiden er det festet kontaktbånd som sprer sollyset som generes i cellene utover i panelet. Silisiumet er utvunnet fra kvikk sand, som blir naturlig til i jorda. Solsteinen er integrert med monocrystalline solcelle.

Category: Soltegl

Hvert tilbud inkluderer Soltegl, ordinære domino sort finesse glasert, halvstein, mønestein, møneskruebrakett, mønebånd, stormklipps, fuglesperre, kabler, PV-booster, inverter, oppløft og transport.

Category: Soltegl

Ja, prosessen med å legge kabler, samt koble til solteglen til kablene er ca. 8-10 timer ekstra arbeid. I tillegg er det en dags jobb for elektriker.

Category: Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Category: Soltegl

Selve solteglen kan snekkeren legge. Sun-Net leverer også en PV-booster, denne omformer lavvoltstrøm til høyvoltstrøm. Elektrikeren gjør resten av arbeidet.

Category: Soltegl

Sun-Net vurderer i prosjekteringsfasen hvilke deler av taket som skal være dekket med soltegl. Dette avhenger av hvilke himmelretninger taket vender mot, i tillegg til hvilke andre hindringer som er på taket.

Categories: Solstein, Soltegl

Så lenge manualer og leggeanvisninger er fulgt vil Sun-Net være ansvarlige ved feil i systemet. Utenforliggende årsaker som nettverket i huset, feil lekteavstand på taket osv. vil ikke være Sun-Net sin feil og det vil da være de som har gjort dette arbeidet som står ansvarlig for feilen. Mer informasjon om dette i kjøpskontrakt og serviceavtale.

Categories: Solboks, Solstein, Soltegl

Hver kabelkobling har en diode og en sikring. Begge disse utløses dersom det skulle skje noe galt med systemet. Dermed vil det ved feil være veldig brannsikkert. I tillegg er det lavvoltstrøm på taket. Volten er så lav at man nærmest ikke blir påvirket dersom man skulle få noe elektrisk mot kroppen.

Categories: Solstein, Soltegl

Leveransen skjer på samme måte som Skarpnes leverer sine taksteiner. Det transporteres til byggeplass og løftes opp på taket. Se Skarpnes sine leggeanvisninger for mer informasjon.

Categories: Solstein, Soltegl

Kabelen fra taket trekkes ned igjennom taket til PV-booster. PV-boosteren skal være så nærme taket som mulig. Derifra trekkes kabelen til teknisk rom med inverter. Kabelen kobles i inverteren og til strømskapet.

Categories: Solstein, Soltegl

Ja, det legges ordinære takstein på steder hvor det er slike hindringer. Sun-Net tar hensyn til dette under prosjekteringen, dersom dette er oppgitt.

Categories: Solstein, Soltegl

Load More

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.