skip to Main Content

Generell Leveranse og montasjebeskrivelse Solcelletakstein

Vilkår Sun Net AS – gjeldende fra 01.01.2020

Avtalen gjelder mellom Sun-Net organisasjons nummer 933 333 342, heretter kalt «Sun Net» og den som bestiller – heretter kalt «kunde». Avtalen gjelder utføring av tjeneste – montering av takstein/solstein med tilbehør og elektro installasjon.

1.0 Oppmåling av tak.

Det utarbeides en skisse fra kunde som sendes til Sun-Net. På bakgrunn av skissen/tegningen vil Sun-Net i samarbeid med takmontør utarbeide ett estimert tilbud for montering av solstein/Skarpnes Flat betong med tilbehør. Prisen er ikke endelig før det foretas kontroll måling.

1.1. Kontrollmåling

Når kunden har signert kontrakten med Sun Net vil takmontør foreta en kontroll måling av taket og ta en helhetsvurdering av oppdraget og om det er andre nødvendige tjenester som må gjennomføres. Alle nye endringer vil oppgis med begrunnelse. Takmontør vil også kontroll måle taket slik at ikke nye uforutsette forhold oppstår.

1.2. Skisse av solcelletakstein – plassering – energi måling

Sun Net vil utarbeide en skisse for plassering av solcelletakstein. I tillegg vil Sun Net utarbeide en estimert energi måling for solcelletaksteins anlegget. Utmålingen er basert på 20 års gjennomsnittlig

vær målinger jfr husets adresse.

1.3 Bilder av strømskap – opplysninger om strøm tilførsel.

Kunden skal oppgi riktig el nett til huset. Det mest fordelaktige er å ta ett bilde av strøm skapet og sendes via tilsendte skjema sammen øvrig nødvendig informasjon i skjemaet. Hvis kunden gir feil opplysninger vedrørende el nettet til huset, komme som et tillegg. Kostnaden kan ikke overstige kr 15 000,- Nok inklusiv mva, uten at det foreligger en avtale om det. Ta kontakt med energi selskapet for å få oppgitt el nett hvis dette er uklart.

2.0 Hoved oppdraget.

Sun-Net skal utføre tjenesten fagmessig og etter gjeldende sikkerhetskrav. Sun Net skal etterstrebe å ivareta kunden ved gjennomføringen.

2.1 Forarbeid – søknad energi selskapet

Når kontrakten er signert med Sun Net vil elektro selskapet Oneco foreta en søknad til energi selskapet med bakgrunn i skissert solcelle anlegg. Det forutsettes da at riktig el nett er opplyst til boligen.

2.2 Forarbeid – bestilling av varer og transport

På bakgrunn av kontroll mål jfr pkt 1.1 vil det legges inn en bestilling på varene som kunden bestiller. I tillegg bestilles det transport for levering av varene.

2.3 Forarbeid – takrenner – beslag – undertak – lekter – sløyfer – stillas

Det forutsettes at taket er ferdigstilt og at anvisningene er fulgt i henhold til kontrakt. Det er en forutsetning at stillas er oppført etter lover og regler. Sun Net påtar seg ikke ansvaret for bøter som oppstår hvis stillaset uregelmessig satt opp. Andre krav som oppstår på grunn av uregelmessig stillas oppførsel dekkes ikke av Sun Net.

2.4 Montering av kabler til PV-Booster/String boks.

Oneco (elektro installatøren) utfører kabel montering på taket. Dette gjøres innen 5 virkedager etter at taket er klargjort for takstein montasje. Oneco fester kablene til lektene og utfører gjennomføring av kablene ned til PV-Booster/String boks. Kunden må godta at det kan være synlige kabelføringer på ytterkledningen. PV-Booster/String boks monteres på loft.

2.5 Montering av takstein med solcelletakstein

Når kablene er montert kan takmontør montere taksteinene på taket. På bakgrunn av kontroll målene og total vurderingen av jobben på taket kan transport og oppløft starte. Avvik fra anvisningene som medfører mer arbeid for takmontør, påregnes en timepris kr 680,- NOK inklusiv mva. Øvrig ekstra arbeid som har kommet etter siste kontroll måling skal også belastes med timepris kr 680,- NOK inklusiv mva. Takmontørene skal informere kunden om forholdet.

2.6 Transport – spesielle vilkår.

Kunden må opplyse Sun Net om adkomst til huset med lastebil.

Følgende forhold må opplyses:

 • Avstand fra huset til vei adkomst
 • Høyde på huset
 • Kunden har opplysningsplikt hvis det er bestemte områder ikke lastebilen kan kjøre. For eksempel på grunn av belegningsstein etc. Dette erstattes ikke av Sun Net hvis ikke noe er opplyst skriftlig.

2.7 Montering av tak innbefatter følgende produkter og oppgaver:

 • Montering av ventilasjonslist – ventilasjonslist
 • Montering av solcelletakstein – Solcelletakstein
 • Montering av ordinær Skarpnes Flat – Skarpnes Betong Flat
 • Montering av mønesystem – mønesystem
 • Montere festeklips til taksteinen – dette gjelder for bestemte områder av taket. – Festeklips.
 • Montere stigetrinn og snøfangere – stigetrinn/snøfangere.

2.8 Elektrisk installasjon – utføres av Oneco

Oneco utfører elektrisk installasjon fra PV Booster/String Box til bryter/inverter og strømskap. Denne tjenesten utføreres når taket er ferdig montert.

2.9 El installasjonen inneholder følgende tjenester- produkter

 • Solcelletakstein
 • PV Booster/String boks
 • Kabler
 • Bryter
 • Inverter
 • Til kobling strømskap
 • Dokumentasjon – legges i boligmappen.no
 • Pluss kunde ordning.

Ønsker kunden opplasting av web portal fra inverter på PC eller Mobiltelefon kommer en ekstra kostnad pålydende 750,- Nok inklusiv mva. Det forutsettes at det er WIFI i huset. Har ikke kunden WIFI i huset vil det komme en merkostnad for å trekke kabel linjer til inverter. Har ikke kunden automat sikringer – må dette byttes før tilkobling av solcelleanlegget. Oneco kan gi tilbud på jobben.

3.0 Spesielle vilkår elektro

 • Tjenesten utføres etter gjeldende lover og regler.
 • Sun Net forbeholder seg retten til ikke å utføre tjenesten hvis Oneco vurderer eksisterende elanlegg som utilstrekkelig og kunde ikke ønsker å oppgradere til den standarden som kreves for å utarbeide samsvarserklæring for arbeidet.
 • Kunden skal påvise eventuelle rør og ledninger som ligger skjult i vegg som kunden kjenner til. Dersom slike ikke er påvist, er skade på disse og eventuelt følgeskade av dette kundens ansvar.

3.1 Produkter/tjenester som leveres av byggmester

 • Riving av gammelt tak (avfallshåntering)
 • Stillas
 • Oppbygging av nytt undertak inklusiv sløyfer og lekter klart for legging av stein.
 • Montering av takrenner/beslag inklusiv pipebeslag og eventuelt andre beslag.
 • Innkjøp av alle varer til taket bortsett fra (elektroteknisk installasjon):
  • Solstein
  • Kabler
  • PV-Booster/String boks
  • Brytere
  • Invertere

Byggmester kjøper produkter gjennom sine tradisjonelle kanaler (byggevareutsalg)

I praksis skal byggmester gi pris på et tradisjonelt tak med fratrekk av:

 • normalstein tilsvarende antall solstein
 • legging av taktekket
Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.