skip to Main Content

Skarpnes Solstein

Hovedfokuset rundt solceller har vært effektiviteten til solcellepanelene. Installasjon, tilpasning og estetikk har blitt forsømt. Et av de mest kritiske punktene ved installering av solceller er estetikken av taket. Selv om det er besparelser på å legge solcellepaneler på taket ditt, ønsker ikke alltid forbruker å installere med tanke på estetikken på taket. Samtidig er solcellepaneler som installeres utenfor bygningsmasse både komplisert og lite hensiktsmessig.

Tradisjonelle solcellepaneler er omfattende utstyr som ikke kan integreres og dekker heller ikke hele takflaten. Dette reduserer også potensialet for solenergi på taket. Samtidig som det gir negativ visuell innvirkning på taket. Tradisjonelle solcellepaneler er seriekoblet og operer derfor med høy spenning, som gjør at det må håndteres av sertifiserte elektrikere. Dette medfører hundrevis av sammenkoblinger, høye strømmer og spenninger, som øker installasjons tiden og kostnaden drastisk. Når du installerer tradisjonelle solcellepanel må skygge og andre

gjenstander tas hensyn til slik at du unngår reduksjon av effekten på 

solcelleanlegget ditt.

Solsteinen som produseres i Grimstad på Skarpnes takseinsfabrikk har vi tatt hensyn til mange av de utfordringer som er i forbindelse med installasjon, estetikk o.l.

Solsteinen er det første solcellesystemet på taket med patentert teknologi som er
fullt integrert kombinert med ordinære takstein. I motsetning til tradisjonelle
solcellepaneler som er montert noen få centimeter over taket erstatter solsteinen,
taksteinene på selve taket. Solsteinen har samme størrelse og form som samme
takstein og kan dekke så mye takplass som kunden ønsker. Taksteinen er laget
av samme materiell som vanlig takstein, et lag med betong og et 60 cellers solcelle laminat.
Solsteinen har de samme egenskapene som en ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og
estetikk, samtidig som de generer elektrisitet.

Solsteinen tar sikte med å bli den nye standard teknologien for små boliger. Solsteinen sin unike egenskap er at den kan installeres på små takflater.
Solstein-systemet er et alt-i-et et system. Tradisjonelle systemer er laget av fiberglass eller
andre materialer. Solsteinen er en betongtakstein med et lite solcelle laminat integrert på
toppen. Sammensettingen er gjort gjennom en robust lim kombinasjon. Levetiden
er den samme som taksteinen. Vanntettheten er bevart.
Solstein-systemet koster ca 20% mer enn tradisjonelle solcellesystemer. I fremtiden vil
flere av produksjonsenhetene bli mer rasjonelle og det vil medføre en reduksjon
av prisene. Solstein-systemet er enkelt å installere og det gjennomføres med en «plug
and play» metode.

Vekten tilsvarer omtrent den samme som en opprinnelig takstein.
Det medfører at takets tilstand ikke påvirkes. Solkablene og «plug in» kontaktene
er under taket og er beskyttet mot vær i motsetning til tradisjonelle systemer.
Solstein løsningen passer alle tak-størrelser og kan utvides når som helst for å tilpasse
kundens energibehov.

Solsteinen kobles parallelt og generer elektrisiteten autonomt. I motsetning til
tradisjonelle solcellesystemer er solsteinen ufølsom for skygge. Takvinduer, skorsteiner,
ventilasjonssystemer eller lignende trenger ingen hensyn når du installerer solsteinen.
Bortsett fra nord-siden kan hver kvadratmeter benyttes av Solsteinen.
Solstein-systemet har lav spenning – under 120V. Dette gir oss mulighet til å benytte
taktekkere. Taktekkere er eksperten på taket og vil derfor gi kunden kvalitet
på arbeidet. Ved brann utgjør ikke solsteinen noe fare med tanke på den lave spenningen.

Når det gjelder null-utslippsmålet til EU har tradisjonelle paneler en tilbakebetalings tid på 7 år, Solsteinen har en tilbakebetalingstid på 2 år. Hovedårsaken til denne forskjellen er at aluminiums rammen på vanlig paneler ikke er på taksteinen.

Dette er et vesentlig skritt mot målet til EU om null-energi bygninger.

Sun-Net AS sin installasjonsprosess:

Flat betongstein med solceller

Sun-net på TV2 nyhetene

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.